Од ове године обвезници извештавања имају могућност и погодност да прописане информације које се односе на јавна друштва, Комисији доставе електронским путем, на брз и једноставан начин, а преко Портала за достављање информација Комисије за хартије од вредности. Од среде, 20. априла 2016. године почиње достављање Обрасца депонованог квалификованог сертификата за достављање информација Комисији за хартије од вредности.
Read more ...
Page 3 of 3