Тарифе

Упоредни прегледи тарифа за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке су информативног карактера. Не садрже све ставке тарифника. Брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке на својим интернет страницама објављују потпуне правилнике о тарифи који садрже много више података. Молимо вас да приликом доношења одлуке о избору друштва, проверите последње верзије објављених правилника о тарифама на сајту самог друштава односно овлашћене банке. 
Title Last Updated Date Download
Тарифе Овлашћене банке - трговина обвезницама 20 November 2017
Тарифе Овлашћене банке - трговина акцијама 20 November 2017
Тарифе БДД - трговина обвезницама 18 February 2019
Тарифе БДД - трговина акцијама 18 February 2019