Обавештење за друштва за ревизију

Обавештавамо вас да је на Порталу Комисије за хартије од вредности објављен образац годишњег извештаја који су друштва за ревизију, сагласно чл. 25. Закона о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019) дужна да доставе Комисији за хартије од вредности и Комори овлашћених ревизора до краја новембра.

Друштва за ревизију, односно самостални ревизори дужни су да Комисији, најмање једном годишње, до краја новембра текуће године за претходни извештајни период, доставе извештај са подацима о имаоцима акција и удела у друштву за ревизију, као и о стицању и промени њихових власника, улагањима на основу којих су друштва за ревизију, односно самостални ревизори директно или индиректно стекли учешће у другом правном лицу, променама статута или оснивачког акта, начину израчунавања осигурања и полиси осигурања, запосленима као и о списку свих уговора о ревизији финансијских извештаја и броју извештаја о ревизији које је потписао сваки лиценцирани овлашћени ревизор и др.

Извештај се попуњава искључиво електронски, на Порталу Комисије, уношењем података у одговарајућа поља. Да бисте уопште могли да достављате податке електронски, путем Портала Комисије (односно да доставите извештај) потребно је да, уколико то нисте до сада урадили, попуните и доставите Образац депонованог сертификата, који вам омогућава приступ Порталу Комисије. Образац не морате да попуњавате и достављате уколико сте то већ учинили у претходном периоду.

За извештајни период од 1. новембра претходне године до 31. октобра текуће године, рок за достављање истиче 30. новембра 2020. године. Уношењем података на Порталу Комисије, истовремено испуњавате и законску обавезу према Комори овлашћених ревизора, пошто ће подаци аутоматски бити прослеђени Комори.

Портал Комисије се налази на адреси https://report.sec.gov.rs. Приступ Порталу није могућ без електронског сертификата и правилно унетог ПИН-а. Исто тако, приступ Порталу није могућ ни у случају истеклог или опозваног сертификата.

Детаљније информације о начину приступа Порталу, са видео упутством, налазе се на следећем линку Информације о Порталу.

Видео-упутство за попуњавање извештаја

Уколико сте се упознали са свим информацијама на наведеним странама и погледали видео упутства и даље имате питања, контакт телефон Сектора за послове контроле квалитета ревизије је 011/3116-200.