Информације о Порталу

Портал за достављање информација Комисији за хартије од вредности развијен је како би обвезници извештавања и корисници Портала могли лако и брзо да достављају прописане податке електронским путем. Налази се на следећој адреси https://report.sec.gov.rs. Напомињемо да приступ Порталу није могућ без квалификованог електронског сертификата и правилно унетог PIN-а, као ни сертификатима који су истекли или опозвани.

Достава информација преко Портала могућа је радним данима у периоду од 9 до 18 часова.

Начин коришћења Портала објашњен је видео-упутствима која се налазе на Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности.

Правилником о Службеном регистру информација и Техничким упутством уређен је начин достављања периодичних извештаја и повремених информација.

За све додатне информације, а након што сте се упознали са објављеним текстовима и видео упутствима, можете се обратити на следећи број телефона: 011/3117-643. 


1. Видео упутство за попуњавање Обрасца депонованог квалификованог сертификата

2. Видео упутство - Регистрација на Портал

3. Видео упутство - Пријава на Портал

4. Видео упутство - Достављање периодичних извештаја од стране јавних друштава

5. Видео упутство - Достављање повремених извештаја обвезника извештавања који се односе на јавна друштва

6. Видео упутство - Достављање годишњег извештаја инвестиционог друштва

7. Видео упутство - Техничко упутство за приступ Порталу

8. Видео упутство о начину достављања месечних извештаја о ликвидности

9. Видео упутство за достављање финансијских извештаја за БДД, друштва за управљање инвестиционим фондовима, инвестиционе фондове, Београдску берзу и Централни регистар

10. Видео упутство за достављање захтева за измену месечних и годишњих извештаја инвестиционих друштава


Преузимање докумената: