Обустава пријема поште личном доставом, пријем брзе поште понедељком и четвртком

Од сутра 17. марта 2020. године, Комисија за хартије од вредности уводи превентивну, привремену меру којом жели да спречи појаву и ширење вируса COVID-19, као и да смањи изложеност запослених и странака овој заразној болести, а чије је спречавање и сузбијање тренутно од највећег приоритета за Републику Србију. Овом мером се обуставља пријем поште личном доставом у писарницу Комисије за хартије од вредности. Надаље се поднесци могу упутити Комисији искључиво поштом на адресу седишта Комисије (Комисија за хартије од вредности РС, Омладинских бригада 1/VII, Нови Београд) или електронски, у облику електронског документа потписаног квалификованим електронским потписом на имејл Комисије office@sec.gov.rs.

Такође, Комисија штампане отправке настале у раду шаље искључиво путем поште, тј. до даљег се решења и остали документи не могу више лично преузимати на писарници Комисије.


Пријем брзе поште, посредством курирских служби врши се само понедељком и четвртком.