Електронска достава годишњих финансијских извештаја

Од ове године достављање редовног годишњег финансијског извештаја, ревизорског извештаја, годишњег извештаја о пословању и одлука о њиховом усвајању Комисији за хартије од вредности вршиће се само електронским путем преко Портала за извештавање.

Обавеза се односи на брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима, Београдску берзу и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Рок за доставу годишњих извештаја остаје исти – 30.  април 2017. године.

Достављање годишњих финансијских извештаја биће омогућено од половине априла.