Комитет за финансијску стабилност  су у циљу очувања и јачања домаћег финансијског система основали Влада Републике Србије, Народна банка Србије, Агенција за осигурање депозита и Комисија за хартије од вредности. Након потписивања Споразума о оснивању Комитета за финансијску стабилност, у Народној банци Србије је 9. децембра одржана конститутивна седница овог саветодавног тела.  Комитет је саветодавно тело са задатком да разматра и оцењује сва питања и могуће мере које треба предузети ради одржавања стабилности финансијског система и координира све кључне субјекте у том процесу. Имајући у виду да је финансијска стабилност предуслов за економски развој који ствара одрживе претпоставке за раст бруто домаћег производа и смањење незапослености, као и да ефекти глобалне финансијске кризе и даље у значајној мери утичу на развој наше економије задатак  овог посебног међу-институционалног тела за финансијску стабилност је да допринесе јачању и очувању стабилности финансијског система у Србији.

Усклађивање политика и мера и благовремена и ефикаснија размена података и информација у области финансијске стабилности доприноси квалитетнијем праћењу и оцени системских ризика, јачању отпорности финансијског система у кризним ситуацијама и предузимању правовремених и адекватних мера ради спречавања негативних последица у финансијском сектору и привреди.

Чланови Комитета за финансијску стабилност су гувернер Народне банке Србије, министар финансија, директор Агенције за осигурање депозита, председник Комисије за хартије од вредности, директор Управе за надзор над финансијским институцијама, државни секретар у Министарству финансија, вицегувернер НБС задужен за финансијску стабилност, као и генерални директор Сектора за контролу пословања банака у НБС. Радом и седницама Комитета, које се састаје најмање једном у три месеца, председава гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић.