Резултати 35. испита за стицање звања ПМ који је одржан 21.12.2022. године

РБ Име и презиме  Евиденциони број Анализа финансијских извештаја, корпоративне финансије и профеционални стандарди Вредновање сложених финансијских инструмената и управљње портфолиом Инвестициони инструменти Квантитативни методи
1. Никола Косановић IS-BN-117-5-0/22  / положио  / положио