Усвојене нове листе индикатора

Комисија за хартије од вредности је на 31. седници X сазива од 10. новембра 2022. године донела нове листе индикатора за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Листе индикатора намењене су одређеним категоријама обвезника Комисије за хартије од вредности које треба да им помогну приликом препознавања сумњивих лица и трансакција. То су оне трансакције и лица за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма. Индикатори су донети на основу члана 68. став 1, важећег Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Комисија је донела следеће индикаторе за наведене категорије обвезника:


Наведене листе индикатора израђене су на радионици коју је Комисија за хартије од вредности организовала у сарадњи са Амбасадом Сједињених Америчких Држава у Београду, од 28. до 30. септембра 2022. године у Вршцу.

На радионици су ажурирани Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за инвестициона друштва, Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за друштва за управљање инвестиционим фондовима и депозитаре и Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за друштва за ревизију.

Првог дана радионице, представници Комисије за хартије од вредности су изложили резултате Националне процене ризика, где су представљени резултати Процене ризика од прања новца, Процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од ширења оружја за масовно уништење и Процене ризика у сектору дигиталне имовине. Након тога су уследила појединачна представљања учесника радионице и подела за рад у групама. Рад у групама су пратиле заједничке дискусије и размена искустава из праксе. Други дан је био у потпуности посвећен раду у групама и састављању листи индикатора. Трећи дан је био посвећен финализацији докумената и њиховој презентацији.

Сходно члану 69. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма обвезници су дужни да израде листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, приликом чега морају да унесу и индикаторе које су израдили органи из члана 104. овог закона у складу са чланом 68. овог закона. Сходно члану 53. став 2. истог закона стручно образовање, оспособљавање и усавршавање односи се, између осталог, и на упознавање са листом индикатора за препознавање странака и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.