Саопштење

У интересу потпуног и истинитог информисања јавности, а у циљу заштите интереса Републике Србије, домаћих и страних инвеститора, ефикасности, транспарентности и правичности тржишта капитала, као и угледа и интегритета Комисије за хартије од вредности дајемо следеће саопштење.

Комисија за хартије од вредности је самостална и независна државна организација одговорна Народној скупштини Републике Србије. Законом је забрањено сваком лицу, органу или организацији да предузима било коју радњу којом утиче на самосталност у раду и одлучивању Комисије или било ког њеног члана.

Сензационалистички и тенденциозни текстови у новинама, немају никакав утицај на рад Комисије, али уносе конфузију и непотребно узнемиравају јавност и наносе штету превасходно акционарима и другим учесницима на тржишту капитала, ширењем непроверених информација, односно неистина.

Председник, чланови и запослени Комисије су у предмету "Енергопројект" поступали са посебном пажњом, стручно, савесно и непристрасно.  Председник, чланови и запослени Комисије при доношењу одлука ни у једном моменту нису довели у питање своју самосталност, као ни самосталност Комисије.

Комисија своју одлуку у поменутом предмету, као и у свим другим, доноси након детаљног преиспитивања свих релевантних чињеница и у складу са законом. Таква одлука је у потпуности у складу са основним принципом законитог, правичног и транспарентног тржишта и сваком инвеститору обезбеђује равноправан положај и исти ниво заштите.

Посебно би требало имати у виду да се поступање Комисије одвија само у оквиру надлежности које су јој поверене законом, а да заштиту изван тог опсега, заинтересована лица могу потражити пред судом или другим државним органима. Решење Комисије је коначно у управном поступку и може се оспоравати у судском поступку.