Марко Јанковић, председник

Марко Јанковић је дипломирани економиста Економског факултета Универзитета у Београду. Дипломирао је на смеру Финансије, банкарство и осигурање са високом просечном оценом. Завршио је Шесту београдску гимназију. Положио је стручни испит за стицање звања брокера и брокерске лиценце коју издаје Комисија за хартије од вредности.

Марко Јанковић је члан Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије, где уз чланове из других релевантних институција учествује у заштити јавног интереса и надзору над радом Коморе овлашћених ревизора, друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. Председник је Комисије за хартије од вредности од 2019. године. По други пут је, на предлог Скупштинског одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава изабран за председника Комисије новембра месеца 2021. године. Од 2016. до 2019. године обављао је функцију члана Комисије за хартије од вредности.

У својој професионалној каријери био је извршни директор акционарског друштва Центропром, руководилац Одељења за анализу ризика и усклађеност пословања у компанији Центар фактор д.о.о. Обављао је послове главног брокера у Кредит Агрикол банци и био члан одбора за развој ове банке. Такође, на почетку своје пословне карије радио је и као берзански посредник акционарског друштва Еурохипо.

Говори енглески, руски и немачки језик.