Александар Стојковић, члан

Александар Стојковић је дипломирани економиста. Звање менаџера банкарства стекао је на смеру Инвестиционо банкарство Београдске банкарске академије. Наставу за стицање звања брокера одслушао је у Комисији за хартије од вредности, а испит за обављање послова брокера положио је 2004. године.

Поседује више од четрнаест година релевантног искуства на тржишту капитала, стеченог углавном на пословима брокера, у трговини хартијама од вредности на Београдској берзи, трговини акцијама и дериватима на страним берзама, трговини обвезницама и репо пословима са обвезницама, на пословима корпоративне агентуре, извештавања, праћења података (пословне базе података, таргетинг модели, бонитетне информације итд), организације рада и припреме планова.

Од априла месеца 2018. године обавља дужност члана Комисије за хартије од вредности, где учествује како у доношењу одлука, тако и у свакодневним пословима Комисије, као и у раду радних група за измене и унапређење регулативе као представник Комисије. По други пут је, на предлог Скупштинског одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава изабран за члана Комисије новембра месеца 2021. године. Координатор је Радне групе за имплементацију успостављања система финансијског управљања и контроле (ФУК) у Комисији за хартије од вредности.

Говори енглески језик. Отац је двоје деце.