Нови обрасци који се односе на инвестициона друштва, организаторе тржишта и робне берзе

Комисија за хартије од вредности, као независно регулаторно тело, са мисијом одржавања интегритета, транспарентности и стабилности тржишта капитала Републике Србије, обавештава јавност и учеснике на тржишту о развојима у регулаторном окружењу.

У циљу унапређења праћења и контроле активности организатора тржишта, инвестиционих друштава и осталих учесника, Комисија за хартије од вредности је сачинила нове обрасце који се односе на инвестициона друштва, организаторе тржишта и робне берзе, а који ће служити као кључни алати за прикупљање релеватних информација у одговарајућим поступцима.

Ови обрасци представљају важан корак ка постизању веће транспарентности, брзине процеса, приступачности и ефикасности Комисије за хартије од вредности. Учесници на тржишту ће користити ове обрасце како би доставили све потребне податке приликом подношења захтева или достављања извештаја или обавештења. Ови подаци ће омогућити Комисији за хартије од вредности ефикасније прикупљање кључних информација од организатора тржишта, инвестиционих друштава и других актера.

Сви заинтересовани субјекти могу приступити новим обрасцима на интернет страници Комисије за хартије од вредности, у одељку посвећеном обрасцима и регулативама. Такође, желимо да вас обавестимо да је у току израда и преосталих образаца који ће додатно обухватити различите аспекте деловања тржишних субјеката.
Верујемо да ће ова иницијатива ојачати поверење јавности и инвеститора у тржиште капитала Србије. Заједно можемо изградити модеран и конкурентан финансијски сектор.
Позивамо све заинтересоване да редовно прате интернет страницу Комисије за хартије од вредности ради правовременог информисања.