18. годишње саветовање комплајанс функције у банкама

Представници Комисије за хартије од вредности Александар Божовић и Урош Поповић учествовали су на 18. годишњем саветовању комплајанс функције у банкама, у организацији Удружења банака Србије, а које се ове године одржало на Златибору од 25-26. маја 2023. године.

Саветовање је окупило представнике банака, регулаторних тела и стручњаке из области финансијског сектора, са циљем да се размене искуства, најбоље праксе и нови трендови у области комплајанс функција. Тема овогодишњег саветовања била је посебно важна - Комплајанс функцијe у банкама, са фокусом на изазове и новитете у области усклађивања са регулаторним прописима, превенцији прања новца, борби против финансирања тероризма и другим питањима која су од кључног значаја за интегритет и сигурност банкарског сектора.

Представници Комисије за хартије од вредности имали су, другог дана саветовања, излагање на тему Регулаторна функција Комисије за хартије од вредности, где су са присутнима поделили искуство и знање из области регулативе и супервизије тржишта хартија од вредности.

Годишње саветовање у организацији Удружења банка Србије је значајан догађај који доприноси развоју стручности и унапређењу пракси у овој области. v 20230529 03Као Комисија за хартије од вредности, посвећени смо јачању интегритета финансијског тржишта и спречавању незаконитих активности. Учешћем на овом саветовању, настављамо да се информишемо, повезујемо и унапређујемо наше способности у борби против прања новца, финансирања тероризма и других облика финансијског криминала.
Хвала Удружењу банака Србије на организацији овог значајног скупа, као и свим учесницима који су допринели успешности и плодним дискусијама. Верујемо да ће резултати овог саветовања допринети даљем јачању комплајанс функција у банкама и унапређењу укупнoг интегритета финансијског сектора.