Обавештење о одржавању испитног рока за брокере, инвестиционе саветнике и портфолио менаџере и позив за пријаву испита

Комисија за хартије од вредности ће ове јесени у току прве недеље октобра месеца организовати испитни рок за кандидате за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера. Ово ће уједно бити и последњи испитни рок који Комисија за хартије од вредности организује по старом програму. Од наредне године, с почетком примене нове регулативе, новог Закона о тржишту капитала и подзаконских аката усвојених за његову примену, курсеви ће се организовати у сарадњи са америчким Институтом за овлашћене финансијске аналитичаре (CFAI), „CFA“ друштво Србија, према редефинисаном и модернизованом програму.

Пријава испита почиње данас и трајаће све до 25. септембра 2022. године. Кандидат се пријављује за полагање испита у складу са Правилником о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера, достављањем испитне пријаве на одговарајућем обрасцу који је објављен на интернет страници Комисије у делу Едукација, Курсеви и прилагањем потребних докумената и доказа о уплати накнаде у складу са тарифним бројем из Правилника о тарифи.

Термини (тачно време и датум у оквиру прве недеље октобра) за полагање испита за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера биће објављени у току месеца септембра на интернет страници Комисије, по завршетку рока за пријаву испита. Право да пријаве и полажу испит имају кандидати који су одслушали наставу за стицање звања брокера, инвестиционог саветника, односно портфолио менаџера, али и кандидати који нису одслушали наставу пошто у овој и претходној календарској години није била организована настава.

С обзиром да од наредне године креће нови циклус у организацији курсева, напомињемо да се изузетно у овом испитном року не могу признавати делови испита односно преносити испитне области, те да се поени за одређену област неће преносити ни признавати у наредном року. Уколико кандидат у овом испитном року који Комисија организује, не положи све испитне области, дужан је да у наредном испитном року поново полаже све испитне области.

Напомена за кандидате заинтересоване да полажу испит за брокера, да код нас могу позајмити уџбеник за полагање испита, „Финансијска тржишта“ у издању Комисије за хартије од вредности. Уџбеник се позајмљује на реверс, а враћа након положеног испита.

Уколико су вам потребна додатна појашњења, можете нам се обратити телефоном на 011/3116-200 или на имејл адресу office@sec.gov.rs.

Пријава за испит за брокере  

Пријава за испит за инвестиционе саветнике

Пријава за испит за портфолио менаџере