Одржана 15. редовна седница Комисије

Комисија за хартије од вредности Републике Србије је данас одржала 15. редовну седницу десетог сазива. 

На седници су усвојени захтеви Овлашћене банке Комерцијалне банке а.д. Београд за давање претходне сагласности на општа акта као и сагласности на правила пословања депозитара. Такође, Комисија је разматрала и усвојила извештај о ликвидности брокерско-дилерских друштава за фебруар 2022. године, који је резултат континуираног надзора над наведеним учесницима на тржишту капитала. 

Уз то, на овој седници је усвојен  и годишњи извештај о пословању Комисије за хартије од вредности за период јануар–децембар 2021. године. Овај извештај са финансијским извештајима и извештајем ревизора Комисија доставља Народној скупштини као и Влади Републике Србије на усвајање, након чега ће извештај бити објављен на страницама Комисије за хартије од вредности. 

Осим тога, на дневном реду седнице нашао се и извештај о поступању у вези са радом интернет странице www.sref.rs, који је Комисија усвојила. Наведена страница је била активна у току 2021. године и у извештају је утврђено да се преко ове интернет странице под називом  "SREF - Serbian Real Estate Fund" вршило прикупљање података о лицима заинтересованим за инвестирање у некретнине путем фонда. Комисија је већ издала посебно Упозорење у мају прошле године, у коме је обавестила инвестициону јавност и грађане да је ова активност обављана без одговарајуће дозволе за оснивање алтернативног инвестиционог фонда за улагање у непокретности.