Промоција програма „Serbia Ventures“

Јуче је, у уторак 19. априла 2022. године, у холу Југословенске кинотеке, одржана промоција новог програма „Serbia Ventures“ чији је циљ подршка оснивању приватних фондова предузетничког капитала у Србији. Догађај је организовао Фонд за иновациону делатност у сарадњи са Кабинетом председнице Владе и Иницијативом „Дигитална Србија“. На скупу је о лиценцирању фондова предузетничког капитала говорио и Марко Јанковић, председник Комисије за хартије од вредности.

Програм „Serbia Ventures“ је програм Фонда за иновациону делатност са циљем пружања подршке  оснивању фондова предузетничког капитала у Србији и интензивнијег улагања у високо-ризичне и високовредносне стартапе. Стартап је млада компанија, новоосновано, мало предузеће које има иновативну идеју, потенцијал великог раста, али не и средства за финансирање тог раста. Фондови предузетничког капитала ће послужити као дугорочни механизам који ће омогућити стартапима да прикупе довољно приватних инвестиција како би достигли брзи раст и напредовали ка ширењу на међународно тржиште. 

У Србији је пословање фондова предузетничког капитала уређено Законом о алтернативним инвестиционим фондовима. Алтернативни инвестициони фонд предузетничког капитала је фонд са приватном понудом чија се имовина, у складу са правилима пословања, претежно улаже у привредне субјекте који су новоосновани или су у почетним фазама пословања, иновативни су и показују потенцијал за раст и ширење пословања. Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима је правно лице са седиштем у Србији који управља алтернативним фондом на основу дозволе за рад издате од стране Комисије за хартије од вредности.   

У тренутку пријављивања за Програм, подносилац пријаве није у обавези да поседује дозволу за рад Комисије за хартије од вредности Републике Србије. Уколико Фонд одобри финансирање, подносилац пријаве мора да прибави одговарајућу лиценцу Комисије за хартије од вредности Републике Србије и региструје се у Агенцији за привредне регистре као правно лице за управљање алтернативним инвестиционом фондовима (друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима) и региструје фонд предузетничког капитала.