Нови сазив Комисије ступио на дужност

Данас је одржана прва, конститутивна седница новог десетог сазива Комисије за хартије од вредности.

Подсетимо, на предлог Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, Народна скупштина је за председника Комисије за хартије од вредности изгласала у другом мандату Марка Јанковића, а за чланове Комисије изабрани су односно реизабрани: Мирјана Ивошевић, Александар Стојковић, Ирена Радуловић и Немања Ристић.

У складу са одредбама Закона о тржишту капитала мандат председника Комисије траје пет година.