Недеља инвеститора 2021

Широм света регулатори тржишта капитала у октобру месецу у периоду по избору обележавају недељу инвеститора. Недеља инвеститора за циљ има да инвеститорима и онима који размишљају о улагању на тржишту капитала пренесе кључне поруке које се тичу едукације и заштите улагача. Међународна организација комисија за хартије од вредности (IOSCO) је покренула ову иницијативу обележавања недеље инвеститора како би подигла свест у јавности о значају едуковања и заштите малих инвеститора, а пре свега опште финансијске писмености грађана.

Фокус овогодишње глобалне недеље инвеститора је на областима: спречавање превара, одрживо финансирање, основе паметног улагања, као и дигитална имовина.

У сусрет недељи инвеститора, Комисија за хартије од вредности је развила нови едукативни део своје интернет презентације у коме су на разумљив начин представљени подаци о тржишту капитала. Подаци се налазе у делу Едукација инвеститора – Графички прегледи и подељени су на четири целине: Београдска берза, Централни регистар хартија од вредности, инвестициона друштва и друштва за управљање инвестиционим фондовима. Садрже и објашњења и дефиниције коришћених термина који би могли бити непознати широј јавности. Такође, Комисија припрема и ускоро ће у функцију пустити посебан портал за комуникацију са грађанима који ће служити и као база знања и као место на коме се на једноставан начин могу упутити питања стручној служби Комисије и пронаћи одговори на честе дилеме – тзв. "HELP DESK".

На посебној страници посвећеној Недељи инвеститора можете пронаћи низ вебинара који се организују у месецу октобру World Investor Week 2021.