Усвојене националне процене ризика

На седници Владе Републике Србије одржаној 30. септембра 2021. године, донет је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење. Процене ризика обухватају период од три године, од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2020. године.
 
Имајући у виду актуелност питања финансирања ширења оружја за масовно уништење и дигиталне имовине, уз ажурирање националних процена ризика од прања новца и финансирања тероризма, сагледани су по први пут ризици којима је изложен систем Републике Србије и у односу на те две области.
  
Чланови Радне групе за израду националне процене били су представници Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције, Канцеларије савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Министарства правде, Управе за спречавање прања новца, Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности.
 
У изради процена ризика коришћена је методологија Светске банке, методологија Савета Европе и РУСИ Института за одбрамбене и безбедносне студије, као и сопствена методологија заснована на професионалним искуствима у раду на проценама ризика из претходног периода.

У проценама ризика учествовало је више стотина учесника из јавног и приватног сектора.