Измене Правилника о тарифи

Комисија за хартије од вредности донела измене и допуне Правилника о тарифи. Измене су објављене у „Службеном гласнику РС” број 92, 22. септембра 2021. године, а на снагу ступају и примењују се осмог дана од објављивања у овом гласилу, односно од 30. септембра 2021. године.

Измене и допуне Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности се односе на робне берзе и на лица која пружају услуге у вези са дигиталном имовином.

Линк ка пречишћеној верзији прописа: Правилник о тарифи Комисије за хартије од вредности