Обавештење за друштва за ревизију


Обавештење за друштва за ревизију: Подсећамо она друштва за ревизију која до сада нису успела да се усагласе са одредбама Закона о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/2019) да је крајњи рок за усаглашавање 31. март 2021. године.

Такође, указујемо и на обавезу друштава за ревизију да о извршењу обавезе усаглашавања са Законом о ревизији обавесте Комисију за хартије од вредности – званичним путем.

Уједно вас обавештавамо да неће бити продужетка назначеног рока.