Мирјана Ивошевић, члан

Мирјана Ивошевић је дипломирани економиста и специјалиста струковни економиста. Дипломирала на Факултету за банкарство, осигурање и финансије – Београдска банкарска академија у Београду, на смеру Инвестиционо банкарство, а звање специјалиста струковни економиста из области економских наука стекла је у Београдској пословној школи – Високој школи струковних студија у Београду, у области стратегијски финансијски менаџмент. Одслушала је курс за инвестиционог саветника на Економском факултету 2009. године. Гимназију је завршила у Рашки.

Поседује богато дугогодишње радно искуство. Од 1985. године до 2002. године радила је у Беобанци у Одељењу припреме и обраде информација и контроле у сектору АОП-а. Од 2003. године ради као виши саветник у одељењу за информациони систем  тадашње Савезне Комисије за хартије од вредности, а потом у Комисији за хартије од вредности на више позиција у секторима за надзор, развој итд. као инспектор, финансијски аналитичар и документарни аналитичар. Након дванаест година рада на различитим позицијама у оквиру Комисије изабрана је 2015. године на функцију члана Комисије за хартије од вредности.  По трећи пут је, на предлог Скупштинског одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава изабрана за чланицу Комисије новембра месеца 2021. године.

Члан је организације главног одбора Српске православне цркве – Сабор свих светих. Има положен државни испит, поседује знање енглеског језика на средњем нивоу.