2. Зашто улагати у инвестициони фонд?

Улагањем ваших средстава у инвестициони фонд омогућен вам је једноставан приступ тржишту капитала, а вашим средствима управљају искусни и овлашћени стручњаци. Улагањем у већи број хартија од вредности, односно у другу ликвидну имовину, портфолио менаџер диверсификује портфолио и тиме смањује ризик улагања. Предност улагања у инвестициони фонд је и што, у сваком тренутку, можете повући ваша средства. Принос који можете остварити улагањем у инвестициони фонд је обично виши него принос који бисте остварили неким конвенционалним обликом штедње.