Одржано стручно саветовање у УБС

У Удружењу банака Србије је 1. априла 2015. године одржано стручно саветовање под називом „Нови законски оквир за пословање банака у функцији развоја финансијских тржишта“. У раду овог стручног скупа учествовали су представници Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Београдске берзе, Удружења банака Србије, Делегације Европске уније у Србији, USAID-BEP, као и бројних банака.

Централна тема саветовања одабрана је са циљем да расветли мотиве за доношење актуелне регулативе у банкарском сектору Србије. Наиме, 1. априла ове године, почела је примена новог Закона о банкама. Било је речи о изазовима хармонизације са новим регулаторним оквиром у области банкарства, банкарском и финансијском сектору Србије у процесу ЕУ интеграција и пословању са хартијама од вредности у Србији у контексту нове регулативе.

Како је у марту успешно завршен процес „скрининга“ (аналитички преглед усклађености прописа са правом ЕУ), у којем активно учествују и Народна банка Србије и Комисија за хартије од вредности, циљ саветовања је био и да учеснике детаљније упозна са самим процесом хармонизације законодавства и улогом ових институција у томе, али и директним импликацијама на банкарски сектор у Србији.

У својству госта предавача на овом саветовању учествовао је и представник Комисије за хартије од вредности др Зоран Ћировић. Председник Комисије говорио је о европској регулативи и српском тржишту капитала, у којој мери су прихваћена решења европског права и стању на домаћем тржишту. Комисија за хартије од вредности је као члан преговарачких група 4, 6, 9 и 17 активно учествовала у недавно завршеном процесу аналитичке оцене прописа тзв. скрининга  и представљању стања у домаћем законодавству у области тржишта капитала и финансијских услуга.

Др Ћировић је навео да су у највећој мери транспонована европска решења, иако у овом тренутку нису испраћена адекватним стадијумом развоја тржишта, делом и услед последица глобалне економске кризе. Међутим, модерни европеизовани закони и преузета законска решења свакако ће отворити врата и страним инвеститорима и пружити им осећај сигурности на домаћем тржишту.