Упозорење инвеститорима на ROYAL CAPITAL INVESTMENT

Комисија за хартије од вредности спроводи поступак непосредног надзора над ROYAL CAPITAL INVESTMENT д.о.о. Београд (МБ 21599069) у вези са обављањем делатности и вршењем активности које се односе на инвестиционе фондове.

Увидом у интернет страницу субјекта надзора, https://capital-investment.rs/ утврђено је да се на овим страницама наводи да субјект надзора управља са четири фонда, и то CAPITAL: Liquid, CAPITAL: Fixed, CRYPTO Liquid и CRYPTO Fixed. При том се позивају инвеститори да преко овог субјекта надзора инвестирају у наведене фондове.

Такође, увидом у службене регистре Комисије утврђено је да субјект надзора не поседује дозволу за рад као друштво за управљање у складу са Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, нити као друштво за управљање или затворени АИФ са интерним управљањем у складу са Законом о алтернативним инвестиционим фондовима.

У предметном поступку Комисија је донела привремено решење број 3/1-122-3344/5-20 којим је субјекту надзора, између осталог, забранила обављање делатности и вршење активности које се односе на инвестиционе фондове, односно прикупљање новчаних средстава од инвеститора ради улагања у различите врсте имовине у корист тих инвеститора.

Упозоравамо инвеститоре да се пре одлуке о сваком намераваном улагању пре свега добро информишу, као и да провере у регистрима које Комисија на својим интернет страницама води да ли друштво поседује дозволу за активности које тврди да обавља.