Комисија трајно одузела дозволу друштву CapitalOne

На 131. седници IX сазива од 15. јуна 2020. године, Комисија за хартије од вредности је донела решење којим је трајно одузела дозволу за обављање делатности инвестиционог друштва брокерско-дилерском друштву CapitalOne а.д. Београд.

Комисија је утврдила да брокерско-дилерско друштво CapitalOne а.д. Београд, није испуњавало обавезе у вези са правовременим и тачним извештавањем Комисије за хартије од вредности, да није у дужем периоду испуњавало кадровске услове, да није средства клијената чувало и користило на прописан начин, као и да није поступило по раније достављеним решењима Комисије за хартије од вредности.

Како су утврђене незаконитости озбиљне и системске, Комисија је овом друштву трајно одузела дозволу за обављање делатности.

Средства клијената пренета су брокерско-дилерском друштву Еурофинекс а.д. Београд.