Измене Правилника о тарифи Комисије

Сутра, 6. јуна на снагу ступају измене и допуне Правилника о тарифи („Службени гласник“ бр. 78/2020) о накнадама које Комисија за хартије од вредности наплаћује на основу овлашћења прописаних низом закона којима се регулишу области тржишта капитала, преузимања акционарских друштава, UCITS фондова, алтернативних фондова, ревизије, спречавања прања новца, привредних друштава, као и на основу прописа донетих на основу ових закона. 

Изменама и допунама Правилника о тарифи овај пропис је усаглашен са надлежностима Комисије прописаним Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, Законом о алтернативним фондовима и Законом о ревизији. 

Уз то, претходним изменама и допунама правилника о тарифи Комисије (ове измене су објављене у „Службеном гласнику“ бр. 75/2020) испраћене су мере које је Влада Републике Србије донела у борби против пандемије изазване вирусом COVID-19. Наиме, Уредбом о поступку за издавање дужничких хартија од вредности поједностављен је поступак издавања обвезница, а изменама Правилника о тарифи, новим тарифним бројем прописана је нова, нижа накнада за одобрење јединственог проспекта дужничких хартија од вредности. 

Правилник о тарифи