Недеља инвеститора

Међународна организација комисија за хартије од вредности (IOSCO) је данас обележила почетак треће годишње Недеље инвеститора у свету. Недеља инвеститора трајаће од 30. септембра до 6. октобра 2019. године када ће више од хиљаде финансијских организација широм света приказати своје иницијативе у оквиру промовисања едукације и заштите инвеститора. Овом иницијативом се указује на значај едукације и заштите малих инвеститора, важност паметног улагања и разумевања ризика приликом инвестирања нарочито када су у питању дигитална средства.

Удружење берзи света обележиће Недељу инвеститора церемонијом „Огласимо звоно за финансијску писменост“.

Комисија за хартије од вредности у оквиру ове иницијативе истиче континуирани рад са студентима Београдског универзитета за које организује предавања и презентације, саветовања и радионице за представнике финансијског и нефинансијског сектора, а у плану је и постављање посебне интернет странице посвећене едукацији малих инвеститора и учесника на тржишту капитала.