Друштву Капитал РС одузета дозвола на 90 дана

Комисија за хартије од вредности на јучерашњој седници донела решење којим се одузима дозвола за обављање делатности брокерско-дилерском друштву Капитал РС на период од 90 дана.

Решењем је поред осталог утврђено да брокерско-дилерско друштво Капитал РС (Kapital Rs Inc а.д.) не пружа инвестиционе услуге и активности, односно не обавља послове инвестиционог саветовања од добијања дозволе за обављање делатности, објављује  препоруке без навођења извора података који су коришћени као основ препоруке, као и да приликом пружања маркетиншких услуга и послова техничке подршке није предузело све потребне мере и кораке како потенцијалне инвеститоре не би довело у заблуду у погледу субјекта с којим имају пословни однос односно са којим би требало да ступе у пословни однос.