Обавештење Управе за спречавање прања новца

Управа за спречавање прања новца је у сарадњи са Институтом „Михајло Пупин – Рачунарски системи“, развила претраживач који се односи на листе лица према којима се примењују санкције Уједињених нација, тј. на „означена лица“. Претраживач омогућава свим заинтересованим физичким и правним лицима да брзо и једноставно провере да ли имају контакте, односно пословну сарадњу са поменутом категоријом лица, ради благовремене примене мера и радњи прописаних Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење („Службени гласник РС“, број 41/2018).

Развијањем наведеног софтвера омогућено је директно претраживање листа означених лица Савета безбедности УН које се односе на Резолуцију 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) у вези са ИСИЛ-ом, Ал-Каидом и повезаним физичким лицима, групама лица, привредним и другим субјектима, Резолуцију 1718 (2006) и резолуцијама наследницама у вези са ДНР Корејом, као и Резолуцију 1988 (2011) у вези са Талибанима и повезаним физичким лицима, групама лица, привредним и другим субјектима.

Развој овог претраживача само једна од мера које је Управа за спречавање прања новца предузела ради лакше примене Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, при чему ће и у наредном периоду наставити интензивну сарадњу са другим учесницима у систему у сврху даљег унапређења примене циљаних финансијских санкција у Републици Србији.

Линк ка претраживачу: http://www.unsearch.apml.gov.rs/