Измене и допуне правилника

Дана 29. септембра 2018. ступиле су на снагу измене правилника Комисије за хартије од вредности (Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима, Правилник о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга, Правилник о надзору) који спроводи Комисија за хартије од вредности у смислу усаглашавања са Законом о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину односно са Законом о финансијском обезбеђењу.

Измене и допуне Правилника о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга се у највећој мери односе на поступање инвестиционог друштва које намерава или већ има закључен уговор на даљину са корисником инвестиционе услуге (физичким лицем, предузетником или пољопривредником).

Одредбе тог правилника сходно се примењују у случају када друштво за управљање инвестиционим фондовима закључује уговоре на даљину са члановима инвестиционих фондова којима управљају. Правилник о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности допуњен је у смислу проширења списка закона у складу са којим Комисија спроводи  надзор.