Нови инвестициони фонд Intesa Invest Cash Dinar

Комисија за хартије од вредности РС уписала нови инвестициони фонд Intesa Invest Cash Dinar у Регистар инвестиционих фондова. Инвестиционим фондом Intesa Invest Cash Dinar управља друштво за управљање инвестиционим фондовима Intesa Invest.

Фонд  је организован као отворени инвестициони фонд – фонд очувања вредности имовине.

Фондови очувања вредности имовине улажу најмање 75% имовине у инструменте тржишта новца, односно новчане депозите у банкама у складу са Законом о инвестиционим фондовима, Правилником о инвестиционим фондовима и својим проспектом.