Прва иницијална јавна понуда

На 65. седници IX сазива, одржаној 20. јула 2018. године, Комисија за хартије од вредности је донела решење којим је привредном друштву за производњу електричне енергије Финтел енергија одобрила објављивање јединственог проспекта за јавну понуду и укључење акција на регулисано тржиште.

Овом издаваоцу је одобрено објављивање јединственог проспекта за јавну понуду III емисије 6.500.000 обичних акција, појединачне рачуноводствене вредности од 0,153 динара (CFI код ESVUFR, ISIN број RSFINEE60549)и њихово укључење на регулисано тржиште,као и укључење 25.000.000 већ издатих обичних акција које су уписане у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности са истим CFI кодом и ISIN бројем.

У среду, 25. јула, објављен је јединствени проспект за јавну понуду акција и њихово укључење на регулисано тржиште компаније Финтел енергија. Тиме је званично започет процес иницијалне јавне понуде акција ове компаније. Финтел планира да за унапређење пословања овим путем прикупи 27,5 милиона евра, кроз емитовање 6.500.000 комада обичних акција, емисионе вредности 500 динара по акцији.

Упис и уплата акција се обавља у инвестиционом друштву M&V Investments или одређеним експозитурама Комерцијалне банке, наведеним у проспекту. Упис акција ће трајати наредних 90 дана, након чега се очекује и њихово укључење у трговање на Prime Listing Београдске берзе.