Обавештење за кандидате о одржавању испита

Обавештавају се кандидати за полагање испита за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера да ће услед немогућности да испити буду организовани у јунском року (с обзиром да је Народна скупштина Републике Србије тек 23.5.2018. године одобрила Комисији ангажовање професора за извођење испита), следећи испити бити организовани у септембарско-октобарском року. Кандидати ће благовремено бити обавештени о датумима полагања испита путем интернет страница Комисије.