Одузета дозвола кастоди банци BANCA INTESA

На данашњој 57. седници IX сазива од 27. априла 2018. године, Комисија за хартије од вредности је донела решење којим се одузима дозвола кастоди банци BANCA INTESA а.д. Београд, на основу захтева за престанак обављања делатности ове кастоди банке. Такође се ова кастоди банка брише из регистра издатих дозвола.