Економска знања за тужиоце – напредни ниво

Током фебруара и марта ове године, представници Комисије за хартије од вредности учествовали су у одржавању низа обука под називом “Економска знања за тужиоце – напредни ниво”  у организацији Правосудне академије и конзорцијума који предводи Британски савет. Обуке су део пројекта подршке Европске уније Правосудној академији. До сада су одржане у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Београду, а намењене су тужиоцима и тужилачким помоћницима са територија ових апелација.

На обукама су покривене теме: елементи бића кривичних дела у вези са тржиштем капитала и њихово доказивање, елементи бића буџетских кривичних дела и њихово доказивање, елементи бића царинских кривичних дела, буџетска кривична дела, а било је и симулација случајева из праксе.

Предавачи на обукама су били: Јелена Костић eкспeрт нa прojeкту подршке Европске уније Правосудној академији, Јелена Поповић из Управе царина и Владислав Станковић, члан Комисије за хартије од вредности.

Програм обуке јавних тужилаца и њихових заменика подржава Европска унија у оквиру пројекта Унапређење едукативних активности и организационих способности Правосудне академије, а спроводи конзорцијум на челу са Британским саветом.