Представљање новог Закона и смерница о СПНФТ

Јуче је у Привредној комори Србије представљен нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Представници Министарства финансија, Управе за спречавање прања новца говорили су о новинама које Закон предвиђа, представили суштину и поједине одредбе овог закона.

Надлежни органи задужени за вршење надзора над обвезницима су Министарство финансија – Управа за спречавање новца, Народна банка Србије и Комисија за хартије од вредности. Они су представили своје смернице за обвезнике над којима врше надзор, донете на основу овог закона.

Подсећамо, Народна скупштина Републике Србије је 14. децембра 2017. године донела нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма који ће се примењивати од 1. априла. Тог датума престају да важе и смернице донете на основу старог Закона.

Комисија за хартије од вредности ће наредне недеље у среду 21. марта 2018. године, у 14.00 часова одржати презентацију за обвезнике над којима врши надзор, у сали Комисије за хартије од вредности. Биће представљене нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности.