Престанак обављања делатности БДД „WISE BROKER“

Комисија за хартије од вредности је на 47. седници IX сазива од 19. јануара 2018. године донела решење којим се одузима дозвола брокерско-дилерском друштву WISE BROKER а.д. Београд за обављање делатности инвестиционог друштва.

Друштво је закључило уговор о преузимању рачуна финансијских инструмената клијената са брокерско-дилерским друштвом Ilirika Investments.