Предавања за тужиоце о тржишту капитала

Владислав Станковић, члан Комисије за хартије од вредности, одржао је предавање у просторијама Правосудне академије за тужиоце основних и виших тужилаштва и њихове заменике у оквиру програма „Економска знања од значаја за кривични поступак“.

Програм обуке јавних тужилаца и њихових заменика подржава Европска унија у оквиру пројекта Унапређење едукативних активности и организационих способности Правосудне академије, а спроводи конзорцијум на челу са Британским саветом.

У оквиру обуке одржане су презентације о буџетским кривичним делима, тржишту капитала и царинском поступку.  Циљ ове обуке је унапређивање знања тужилаца и њихових заменика о економским појмовима и институтима као и квалификовање одређених понашања као кривичних дела. Представљен је правно-институционални оквир тржишта капитала, начин рада Комисије за хартије од вредности која током свог рада долази до сазнања о извршењу одређених кривичних дела и дати примери из праксе.

Члан Комисије Владислав Станковић је указао на кривична дела прописана споредним кривичним законодавством: забрана манипулације на тржишту, коришћење, откривање и препоручивање инсајдерских информација, неовлашћено пружање инвестиционих услуга, нуђење или обећање поклона, услуга, објављивање неистинитих података итд, а која су прописана  Законом о тржишту капитала, Законом о преузимању акционарских друштава и Законом и инвестиционим фондовима.

Обука се спроводи у трајању од два дана и то као посебна обука јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца основних и виших јавних тужилаштва за кривична дела из њихове надлежности. До сада је одржана у  Нишу, Крагујевцу, Новом Саду и Београду.