Нови приватни инвестициони фонд PIF WMEP-3

Комисија за хартије од вредности је на 33. седници IX сазива одржаној 14. септембра 2017. године, донела решење којим је у Регистар инвестиционих фондова уписала приватни инвестициони фонд PIF WMEP-3 D.O.O. Београд Нови Београд. Фондом ће управљати Друштво за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST а.д. Београд.