Привремена забрана рада друштву CAPITALONE

Комисија за хартије од вредности је на 29. седници IX сазива донела решење којим је, између осталог, утврдила незаконитости и неправилности у раду Брокерско-дилерског друштва CAPITALONE а.д. Београд. Друштву CAPITALONE је наложено отклањање утврђених незаконитости и неправилности.

Уз то, Комисија је друштву привремено забранила обављање свих послова из дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва у трајању од 30 дана.

Такође, брокеру овог брокерско-дилерског друштва Владимиру Петровићу забрањено је обављање послова брокера у трајању од 45 дана.