Нови Правилник о понуди за преузимање акција

На основу Закона о преузимању акционарских друштава ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006, 107/2009, 99/2011 и 108/2016) и члана 26. Закона о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава ("Сл. гласник РС", бр. 108/2016), Комисија за хартије од вредности је на  8. седници одржаној 27. јануара 2017. године донела Правилник о садржини и форми понуде за преузимање акција.

Правилник је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 7/2017 од 31.01.2017. године.

Примена овог правилника почиње 01.02.2017. године.