Ново инвестиционо друштво – Kapital RS Inc.

Комисија за хартије од вредности је на 371. седници од 21. новембра 2016. године донела решење којим се брокерско-дилерском друштву Kapital RS Inc. а.д. Београд даје дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва и обављање инвестиционe услугe инвестиционо саветовање и додатних услуга: савети друштвима у вези са структуром капитала, пословном стратегијом, спајањем и куповином друштава, истраживање и финансијска анализа у области инвестирања или други облици општих препорука у вези са трансакцијама финансијским инструментима.

Брокерско-дилерско друштво KAPITAL RS Inc. а.д. Београд није овлашћено да држи финансијске инструменте и новчана средства клијената.