Јачање сарадње у региону

Јуче је у Љубљани у просторијама Агенције за тржиште хартија од вредности (АТВП) потписана Декларација о сарадњи међу регулаторима тржишта капитала у региону.

Декларацију су потписали регулатори тржишта капитала Републике Хрватске (ХАНФА), Словеније, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко Дистрикта БиХ, Републике Црне Горе, Републике Македоније и Комисија за хартије од вредности Републике Србије.

Потписивањем декларације регулатори у региону су потврдили заједнички циљ и посвећеност сарадњи на успостављању и одржавању  правичних, ефикасних и уређених тржишта капитала као и на унапређењу заштите инвеститора.

Потписнице Декларације су се обавезале да сарађују на размени података и информација неопходних за реализацију надзорних активности.