Посета студената Правног факултета

У петак 20. маја 2016. године, Комисију за хартије од вредности посетили су студенти треће године Правног факултета Београдског универзитета у оквиру вежби из предмета Компанијско право са руководиоцем вежби доц. др Јеленом Лепетић.

Предавање за студенте о почецима финансијске писмености у Србији и зачетку берзе и тржишта капитала одржао је члан Комисије др Милко Штимац.

Студенти су имали прилике да чују више о почецима обрта капитала, начину склапања послова, почецима бележења и салдирања трансакција („рабош“), првој акумулацији капитала и извозу из Србије, као и о уобличавању берзанског трговања.

Представљен је развој финансијске писмености кроз два века, од опште неписмености у 18. веку до Другог светског рата и тржишта Србије на коме се трговало свим финансијским инструментима који су се могли наћи и у другим деловима Европе са савременим начинима вођења трансакција.