Измене правилника

Комисија за хартије од вредности је у децембру месецу 2015. године усвојила измене правилника који се односе на овлашћене учеснике на финансијском тржишту, берзу и Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. Измене правилника објављене су у Службеном гласнику Републике Србије бр. 3/2016 од 15. 01. 2016. године.

Измењени су „Правилник о организационим захтевима за пружање инвестиционих услуга и обављање инвестиционих активности и додатних услуга“, „Правилник о давању дозволе за рад и условима за обављање делатности организатора тржишта“, „Правилник о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва“, „Правилник о извештавању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности“ као и „Правилник о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера“.

Нове, пречишћене верзије правилника можете пронаћи на нашим интернет странама у делу Подзаконска акта на следећем линку: Овлашћени учесници.