Oснoвaн Комитет за финансијску стабилност

После потписивања Споразума о оснивању Комитета за финансијску стабилност, 9. децембра у Народној банци Србије је одржана конститутивна седница овог саветодавног тела. У циљу очувања и јачања домаћег финансијског система, Комитет су основали Влада Републике Србије, Народна банка Србије, Агенција за осигурање депозита и Комисија за хартије од вредности.

Споразумом је прецизирана сарадња и координација рада поменутих институција. Овај документ су  потписали  др Јоргованка Табаковић, гувернeр Народне банке Србије, Лазар Крстић, министар финансија, др Зоран Обрадовић, директор Агенције за oсигурање депозита и др Зоран Ћировић, председник Комисије за хартије од вредности.

Као саветодавно тело Комитет ће  се ангажовати на разматрању питања и мера за јачање финансијске стабилности домаћег финaнсиjскoг система.

Благовремена  размена информација и података између поменутих институција допринеће  квалитетнијем  праћењу и смaњењу системског ризика. На тај начин биће омогућено брже и квалитетније реаговање у кризним ситуацијама, што значи ефикасно предузимање одговарајућих мера и поступака за спречавање негативних последица у финансијском и привредном систему.

Чланови Комитета за финансијску стабилност су: гувернер Народне банке Србије, министар финансија, директор Агенције за осигурање депозита, председник  Комисије за хартије од вредности,  директор Управе  за надзор над финансијским институцијама, државни секретар у Министарству финансија, вицегувернер НБС задужен за финансијску стабилност и генерални директор  Сектора за контролу пословања банака у НБС.

Комитет, чијим радом председава гувернер НБС,  одржаваће седнице најмање једном у три месеца.