Посета евалуатора Манивала

Република Србија је тренутно предмет евалуације у погледу радњи и мера које предузима у циљу борбе против прања новца и финансирања тероризма. Евалуацију спроводи Комитет Манивал (Комитет експерата за евалуацију мера спречавања прања новца и борбе против тероризма) у оквиру Савета Европе.

Посета евалуатора Манивала Србији предвиђена је за период од 28. септембра до 11. октобра 2015. године. Сама евалуација је усмерена на сагледавање техничке усклађености са међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма (ФАТФ стандарди), али и процену делотворности целокупног система који чине Управа за спречавање прања новца, Пореска управа, Управа царина, надзорни органи (Народна банка Србије, Комисија за хартије од вредности итд.), МУП, тужилаштво, судови итд, као и приватни сектор.

Током овог раздобља одржаће се састанци са представницима државних органа и приватног сектора који чине систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Састанци са обвезницима у надлежности Комисије за хартије од вредности биће одржани у три термина, а након састанака са представницима институција.

Теме састанака ће између осталог бити опис стања и ризика од прања новца и финансирања тероризма у финансијском сектору, Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма, односно, постојећи ризици, ситуација и аспекти координације активностима из Стратегије, као и процес израде и резултати националне процене ризика од прања новца. О терминима и месту одржавања састанака обвезници ће бити накнадно обавештени.