VII сазив (од 24.8.2004. до 22.7.2011)

председник Милко   Штимац
чланови Проф.др.   Дејан Малинић
Милош   Селић
Ђорђе   Јовановић
Душан   Бајец
секретар   Александра   Гојковић
Оливера Савовић до 16.6.2010.